Popis zboží

Stav zboží

V našem obchodě nabízíme produkty sestavené z kostek značky LEGO®. Neprodáváme složené produkty, pouze kostky a návody k sestavení modelů. V naší nabídce nejsou žádné napodobeniny a kopie od jiných výrobců, vyjma některých produktů vyrobených formou 3D tisku (jedná se především o drážní doplňky a koleje). Každý výrobek obsahuje parametr Materiál a díky němu je možné odlišit tištěné produkty od kostek značky LEGO®. Všechny materiály jsou zdraví nezávadné.

Většina zboží je složena výhradně z nových nepoužitých kostek. Některé produkty obsahují i kostky použité. Důvodem může být jak nedostatek konkrétních nepoužitých dílků na trhu, tak i příležitost pro snížení ceny produktu. Každý produkt má parametr Podíl nových dílů, který udává poměr mezi novými a použitými dílky. V našem obchodě si můžete pomocí tohoto parametru zobrazit jen vybrané produkty s požadovaným poměrem nových a použitých kostek. Produkty jsme rozdělili podle stavu kostek do 4 kategorií:

 • 100 % nové - celý produkt je sestaven výhradně z nových dílů
 • 66 - 99 % - minimální množství nových dílů je 2/3 z celkového počtu dílů
 • 33 - 66 % - minimální množství nových dílů je 1/3 z celkového počtu dílů
 • < 33 % - produkt je složen z použitých dílů příležitostně doplněných novými dílky

Tyto kategorie jsou také graficky znázorněny u každého hlavního produktového obrázku v levém horním rohu, vždy tedy máte vizuální kontrolu, v jakém stavu je nabízené zboží.

Nové dílky jsou vždy čisté a nebyly nikdy používané. Mohou se na nich nacházet ve výjimečných případech drobné změny na povrchu způsobené skladováním nebo vlivem přepravy.

Použité dílky byly v tomto stavu zakoupeny. Mohou vykazovat minimální nebo žádné opotřebení, některé mohou mít povrch lehce ošoupaný a vykazovat menší barevné odlišnosti vlivem stáří kostek anebo drobné nečistoty. Nikdy však produkty nesestavujeme z kostek poničených, počmáraných, silně znečištěných, s hlubokými škrábanci nebo s výraznými barevnými odlišnostmi (silně zažloutlé kusy - často viditelné u bílého a modrého barevného provedení).

Popis jednotlivých parametrů zboží

Naše produkty jsme opatřili několika parametry, pomocí kterých lze produkty ve většině případů také filtrovat. Zde uvádíme vysvětlení k jednotlivým parametrům.

 • Materiál - vysvětleno v předchozí sekci Stav zboží
 • Podíl nových dílů - vysvětleno v předchozí sekci Stav zboží
 • Návod - všechny složitější modely prodáváme společně s návodem. Údaj, zda je model včetně návodu, je graficky znázorněn v dolní části každého hlavního produktového obrázku.
 • Typ koleček - platné pro jednotlivé komponenty anebo hotové vozy. Nabízíme 3 typy koleček a podvozků:
  • A - kovová osička - jedná se o kolečka s nejmenším třením. Osazujeme jimi především pokročilejší těžší vozy. Obecně je jejich cena přibližně dvojnásobná oproti kolečkům s plastovým pinem.
  • B - plastový pin - tato kolečka mají větší tření. Každé kolečko v podvozku se otáčí samostatně a proto není tak velký rozdíl oproti kolečkům s kovovou osičkou při průjezdu oblouky. Mašina na jeden motorek bez problémů utáhne 4 těžké čtyřosé vozy s otočnými podvozky anebo 8 dvouosých vozů s pevnými podvozky, při delších vlacích je pak už patrný pomalejší rozjezd celého vlaku.
  • C - pogumovaná kolečka - kolečka jsou nasazena na "x" osičku z plastového materiálu a jsou určena především pro osazení do elektrických motorků. Pro tento účel jsou i pogumovaná, aby nedocházelo k protáčení poháněných náprav. 
 • Šířka - uvádíme především u kolejových vozidel anebo tam, kde je tento údaj důležitý (např. šířka nástupního perónu). Šířka je udána v nopech a značí šířku těla modelu. Nejsou do ní započítány vyčnívající části jako jsou zábradlí, páčky apod.
 • Elektronika - Pokud je obsažena elektronika, tento parametr udává, jaká a kolik kusů. Parametr vypovídá především o tom, zda je či není produkt motorizovaný.
 • Délka bez nárazníků - tento parametr najdete u kolejových vozidel a jedná se o délku modelu vyjádřenou v nopech. Skutečná délka modelu je pak větší právě o délku spřáhla a konců nárazníků.
 • Délka - u nekolejových vozidel se jedná o délku modelu vyjádřenou v nopech.
 • Počet dílků - celkový počet dílků v sestavě.
 • Katalog dílků - parametr udává, zda je či není v úvodu návodu uveden i seznam dílků s jejich katalogovými čísly a barvami. 

Návody

Naše produkty mohou a nemusí obsahovat návod, jak bylo vysvětleno u parametru Návod. U všech modelů, kde je návod potřeba, Vám po nákupu přijde na email  link pro stažení návodu. Některé návody prodáváme navíc i zvlášť, v tom případě je u produktu uveden odkaz do sekce Samostatné návody na příslušný návod.